RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Budżet

 Miejski Ośrodek Kultury w Głownie jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną.

Organizatorem MOK jest Gmina Miasta Głowna. Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej MOK jest plan finansowy.

MOK pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów tj. dotacji podmiotowej, przychodów z działalności statutowej, środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych.

MOK otrzymuje od organizatora dotację podmiotową na dofinansowanie bieżącej działalności w zakresie realizowanych działań statutowych.

Rokiem obrachunkowym dla MOK jest rok kalendarzowy.
Mok przedkłada Burmistrzowi Głowna informację o przebiegu wykonania planu finansowego w okresach półrocznych i rocznych.

MOK corocznie w określonych ustawą terminach przedkłada Burmistrzowi Głowna sprawozdanie finansowe / tj. wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans, rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym/ w celu zatwierdzenia.Opublikował: Arek Głowacki
Publikacja dnia: 22.06.2017
Podpisał: Urszula Zawadzka
Dokument z dnia: 22.06.2017
Dokument oglądany razy: 156